Jak zostać naszym Klientem?

Najnowsze Ogłoszenia


ZEC Rawa Mazowiecka zdobywcą LAURU CIEPŁOWNICTWA

LAUR CIEPŁOWNICTWA  stanowi wyróżnienie przyznane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie za wkład w rozwój sektora ciepłowniczego. Zgodnie z Regulaminem nagrody są przyznawane w trzech kategoriach wielkościowych przedsiębiorstw ciepłowniczych:  kategorii przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ciepła poniżej 200 tys. GJ, w kategorii przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ciepła w granicach 200 tys. –…

Nominacja do nagrody Laur Ciepłownictwa

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej został  nominowany do nagrody Laur Ciepłownictwa w kategorii: WIODĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE  o sprzedaży ciepła poniżej 200 000 GJ.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w Międzyzdrojach w trakcie XXII Forum Ciepłowników Polskich – 10 września 2018 r.  Dziękujemy za uznanie…

Przetarg nieograniczony na : „Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej”

Postępowanie   o    udzielenie   zamówienia    prowadzone    jest    w    trybie    przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane (ogłoszenie nr 573120-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.)  w BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6b1b6d2-dbf0-43ef-b078-43735618dcdc. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zakładu  Energetyki  Cieplnej  Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ,  ul.  Solidarności  2a   (sekretariat)   w  terminie  do  dnia  2 lipca 2018…

Partnerzy

  • BIP
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  • Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  • Urząd Regulacji Energetyki
  • Rawa Mazowiecka