Przyszłość firmy – planowane inwestycje

Home  >>  O Firmie  >>  Przyszłość firmy – planowane inwestycje

 1. Kontynuowanie starań w zakresie utrzymania na możliwie najniższym poziomie cen energii cieplnej dla odbiorców poprzez:
  • maksymalne obniżenie bieżących kosztów eksploatacji,
  • wykorzystanie tańszego ciepła odpadowego pochodzącego z kogeneracji w kotłowni Solidarności,
  • wykorzystanie ciepła odpadowego z utylizacji odpadów.
 2. Budowę przyłączy i montaż węzłów cieplnych do nowo przyłączonych odbiorców,
 3. Budowę sieci cieplnej spinającej kotłownię Zamkowa Wola 2 i Solidarności 5,
 4. Dalsza współpraca z firmą BIOZEC Spółka z o.o. z siedzibą w Konopnicy w zakresie dostawy energii cieplnej do kotłowni Zamkowa Wola 2,
 5. Wykonanie monitoringu węzłów cieplnych w celu zmniejszenia strat,
 6. W celu redukcji niskiej emisji, budowa sieci wraz z przyłączami w lokalizacji:
  • Plac Wolności,
  • Plac Piłsudskiego,
  • ul. Konstytucji 3 Maja,
  • ul. Kopernika,
  • ul. Kościuszki,
  • ul. Kilińskiego,
  • ul. Mazowiecka,
  • ul. Mickiewicza,
  • ul. Słowackiego,
  • ul. Zatylna.
Skip to content