Kategoria: Rozstrzygnięte

Home  >>  Rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej”

Data: 28 czerwca 2024, Wstawione przez: , w Rozstrzygnięte, Brak komentarzy

Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami ul. Mszczonowska i Biała w Rawie Mazowieckiej

PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do projektowanych budynków numer 1,2 i 3 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej  i Białej w Rawie Mazowieckiej”. ogłoszenie SIWZ Specyfikacja techniczna Jabłoniowy Sad Załączniki 1-7 SIWZ PLIK POMOCNICZY Załączniki 1-7 SIWZ_ PROJEKTY BUDOWLANE : PDF –…

Data: 22 lutego 2021, Wstawione przez: , w Rozstrzygnięte, Możliwość komentowania Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami ul. Mszczonowska i Biała w Rawie Mazowieckiej została wyłączona

Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami – CENTRUM (etap I i II)

PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej” OGŁOSZENIE SIWZ CENTRUM Specyfikacja techniczna cENTRUM Załączniki 1-10 SIWZ KOSZTORYSY OFERTOWE ETAP1 sieć-Zadanie 1-ETAP I-ofertowy węzeł Al…

Data: 18 czerwca 2020, Wstawione przez: , w Rozstrzygnięte, Możliwość komentowania Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami – CENTRUM (etap I i II) została wyłączona

Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami (ul. Lenartowicza, Reymonta, Południowa)

PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ulicy Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej”. OGŁOSZENIE. pdf SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załączniki 1-10SIWZ KOSZTORYSY OFERTOWE sieć-Zadanie 2-ofertowy węzeł Lenartowicza 27-ofertowy węzeł Południowa 27-ofertowy węzeł Reymonta 14-ofertowy PROJEKT BUDOWLANY SIECI opis…

Data: 18 czerwca 2020, Wstawione przez: , w Rozstrzygnięte, Możliwość komentowania Budowa sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami (ul. Lenartowicza, Reymonta, Południowa) została wyłączona

Przetarg nieograniczony na : “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej”

Postępowanie   o    udzielenie   zamówienia    prowadzone    jest    w    trybie    przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane (ogłoszenie nr 573120-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.)  w BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6b1b6d2-dbf0-43ef-b078-43735618dcdc. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zakładu  Energetyki  Cieplnej  Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ,  ul.  Solidarności  2a   (sekretariat)   w  terminie  do  dnia  2 lipca 2018…

Data: 14 czerwca 2018, Wstawione przez: , w Rozstrzygnięte, Możliwość komentowania Przetarg nieograniczony na : “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej” została wyłączona
Skip to content