Przyłączenie źródła ciepła

Home  >>  Przyłączenie źródła ciepła

Procedura przyłączenia do sieci ciepłowniczych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, urządzeń odbiorców ciepła

 

Przyłączanie źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, urządzeń odbiorców ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej regulują następujące przepisy:

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz.92) w szczególności załącznik do rozporządzenia: Wymagania Techniczne w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, urządzeń odbiorców ciepła.

Krok 1

Podmioty zainteresowane przyłączeniem źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, urządzeń odbiorców ciepła mogą kontaktować się w tej sprawie mailowo: eksploatacja@zecrawa.pl,  telefonicznie: 48 814 25 38 lub osobiście w siedzibie firmy: Ul. Solidarności 2A 96-200 Rawa Mazowiecka. Podmiot ubiegający o przyłączenie wypełnia Wniosek o określenie warunków przyłączenia źródeł ciepła i składa w siedzibie firmy.

Krok 2

Zawarcie/ odmowa zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Następnie realizacja umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Kolejnym etapem jest uzyskanie przewidzianych przepisami prawa koncesji/zmian w obecnie posiadanych koncesjach wydawanych przez Prezesa URE.

Krok 3

Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej oraz rozpoczęcie zakupu ciepła przez Przedsiębiorstwo ciepłownicze.

 

Zakład Energetyki Cieplnej SP. z o.o. w Rawie Mazowieckiej określa minimalną temperaturę zasilania odbieranego nośnika ciepła w celu zapewnienia stabilności dostaw ciepła oraz spełnienia wymagań tabel regulacyjnych do odbiorców końcowych dla poszczególnych sieci ciepłowniczych:

– Grupa G1: Minimalna temperatura zasilania nośnika doprowadzonego do budynku ciepłowni:

a) Sezon grzewczy: nie mniej niż 90 °C, ( miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień)

b) sezon letni: nie mniej niż 80 °C. ( miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień)

– Grupa G2: Minimalna temperatura zasilania:

a) Sezon grzewczy: nie mniej niż 95 °C, ( miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień)

b) sezon letni: nie mniej niż 80 °C. ( miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień)

Skip to content