Przetarg nieograniczony na : “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej”

Home  >>  Ogłoszenia  >>  Przetarg nieograniczony na : “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej”

Postępowanie   o    udzielenie   zamówienia    prowadzone    jest    w    trybie    przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane (ogłoszenie nr 573120-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.)  w BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6b1b6d2-dbf0-43ef-b078-43735618dcdc. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zakładu  Energetyki  Cieplnej  Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ,  ul.  Solidarności  2a   (sekretariat)   w  terminie  do  dnia  2 lipca 2018 roku do godziny 10:00

Wykaz dokumentów dostępny w zakładce PRZETARGI.

 

Data: 14 czerwca 2018, Wstawione przez: , w Ogłoszenia, Możliwość komentowania Przetarg nieograniczony na : “Budowa sieci cieplnej, przyłącza wraz z węzłem cieplnym przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej” została wyłączona
Skip to content