Informacja o cenie ciepła z rekompensatą

Home  >>  Ogłoszenia  >>  Informacja o cenie ciepła z rekompensatą

  Informacja na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967) w zakresie cen wytwarzania ciepła odpowiadających średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą stosowanych od dnia 01 października 2022 r.
                   
  Ceny w zakresie wytwarzania ciepła            
 

Grupa odbiorców

Rodzaj ceny

Ceny:

     
 

za zamówioną moc cieplną

Ciepła*

nośnika ciepła

     
 

roczna

rata miesięczna

     
 

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

zł/GJ

zł/m3

     
 

1

2

3

4

5

6

     
 

G – 1 R**

netto

125 259,97

10 438,33

36,45*

16,19

     
                   
                   
  **R – z rekompensatą            
                   
  Informacja dodatkowa o stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami od 1 października 2022 r. dla grupy taryfowej G-1 średnioważonej cenie ciepła:
                   
  *Średnioważona cena ciepła obliczona wg wzoru wynosi:
 
                   
  Ccs = 0,83512 * Cc1 + 0,16488 * Cc2
                   
                   
    Cc1

33,60

zł/GJ          
    Cc2

36,45

zł/GJ          
    Ccs

34,07

zł/GJ          
                   
  gdzie:                
  Ccs średnioważona cena ciepła ( zł/GJ ).          
  Cc1 cena ciepła zakupionego w firmie BIOENERGY PROJECT Sp. z o.o. wprowadzanego do sieci
  ciepłowniczej na terenie grupy taryfowej G–1.        
  Cc2 cena za ciepło wytwarzane w źródłach stanowiących własność przedsiębiorstwa  
  ciepłowniczego, zasilających sieć ciepłowniczą na terenie grupy taryfowej G–1.  
                   
                   
Data: 31 października 2022, Wstawione przez: , w Ogłoszenia, Możliwość komentowania Informacja o cenie ciepła z rekompensatą została wyłączona
Skip to content