Oferta pracy – Palacz – operator węzłów cieplnych (dotyczy kotłowni gazowo-olejowych)

Home  >>  Ogłoszenia  >>  Oferta pracy – Palacz – operator węzłów cieplnych (dotyczy kotłowni gazowo-olejowych)

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2a poszukuje osób do pracy na stanowisko:

 Palacz – operator węzłów cieplnych

(dotyczy kotłowni gazowo-olejowych)

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej kotłowni i węzłów,

 • kontrolowanie prawidłowości pracy kotłów oraz urządzeń kotłowni i węzłów,

 • obsługa kotłowni i węzłów cieplnych zgodnie z instrukcjami,

 • utrzymywanie wymaganych wyjściowych parametrów kotłowni i węzłów zgodnie z tabelą regulacyjną i zapotrzebowaniem odbiorców ciepła, przyjmowanie zgłoszeń od odbiorców ciepła oraz ich ewidencję,

 • bieżące usuwanie usterek i awarii związanych z pracą kotłowni, węzłów oraz sieci cieplnej,

 • kierowanie pojazdami służbowymi w ramach posiadanych uprawnień,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – dodatkowym atutem,

 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • posiadanie uprawnień energetycznych (możliwość doszkolenia),

 • umiejętność czytania schematów, rysunków technicznych,

 • odpowiedzialność i samodzielność,

 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

 • gotowość do pracy w równoważnym systemie czasu pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • mile widziane referencje dotyczące dotychczasowego przebiegu pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • grupowe ubezpieczenie na życie,

 • świadczenia z ZFŚS,

 • udział w szkoleniach technicznych,

 • sprzęt dostosowany do stanowiska pracy,

 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu, w wyznaczonym przez nas terminie, jedynie z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Zakład Energetyki Cielnej Sp.
z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2a lub e-mail:
z
ec@zecrawa.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam,
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest
Zakład Energetyki Cielnej
Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2 a
, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko palacz – operator węzłów cieplnych.

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………..

     data i podpis

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Zakład Energetyki Cielnej Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Solidarności 2 a, moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy niż określone w powyższym oświadczeniu. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

………………………………

      data i podpis

Data: 18 kwietnia 2024, Wstawione przez: , w Ogłoszenia, Brak komentarzy
Skip to content