Oferta pracy na stanowisku pracownik Sekretariatu

Home  >>  Ogłoszenia  >>  Oferta pracy na stanowisku pracownik Sekretariatu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2a poszukuje osób do pracy na stanowisko:

PRACOWNIK SEKRETARIATU

Zakres obowiązków:

 • obsługa sekretariatu,
 • koordynacja obiegu korespondencji, w tym prowadzenie dziennika korespondencyjnego, przyjmowanie
  i wysyłanie korespondencji drogą tradycyjną oraz e-mailową,
 • obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 • obsługa interesantów oraz organizacja spotkań,
 • sporządzanie pism i innych dokumentów,
 • sporządzanie zaświadczeń ZUS Rp-7,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • opracowywanie planu szkoleń,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • udział w sporządzaniu projektów dokumentów wprowadzających wewnętrzny porządek organizacyjny,
 • prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • mile widziane co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyżej w/w zakresem obowiązków,
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • stałe godziny pracy: 7-15, poniedziałek – piątek,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,
 • przestrzeń do samodzielnego działania i podejmowania inicjatywy,
 • sprzęt dostosowany do stanowiska pracy,
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu, w wyznaczonym przez nas terminie, jedynie
z wybranymi kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 30.06.2024 r. na adres: Zakład Energetyki Cielnej Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2a lub e-mail: zec@zecrawa.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam,
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest
Zakład Energetyki Cielnej
Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2 a
, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko PRACOWNIK SEKRETARIATU.

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………..

     data i podpis

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Administratora, którym jest
Zakład Energetyki Cielnej Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2 a, moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy niż określone w powyższym oświadczeniu. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

………………………………

      data i podpis

 

Data: 4 czerwca 2024, Wstawione przez: , w Ogłoszenia, Brak komentarzy
Skip to content