O Firmie

Home  >>  O Firmie

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej jest przedsiębiorstwem specjalistycznym, branżowym, o wieloletnim doświadczeniu.

Przedmiotem działalności jest:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • Roboty budowlane specjalistyczne,
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

 • Właściciel Spółki – Gmina  Miasto Rawa Mazowiecka w osobie Burmistrza Miasta Piotra Irli – 100% udziałów.

Rada Nadzorcza w składzie:

 • Katarzyna Gałecka-Nerek – Przewodniczący,
 • Mariusz Marusiński – Członek,
 • Włodzimierz Zarychta – Członek.

Zarząd

 • Waldemar Czapla – Prezes Zarządu

Jednakże podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. Sprzedaż stanowi podstawę rynku lokalnego, bo ponad 70% systemu ciepłowniczego miasta, obsługiwane jest przez naszą firmę. Kluczowym priorytetem ZEC-u jest najwyższa jakość świadczonych usług w trosce o Klienta, pracownika i środowisko naturalne.

Dwie kotłownie na osiedlu Solidarności 5 i Zamkowa Wola 2, spełniają rygorystyczne normy i standardy światowe w ochronie środowiska. Zmodernizowane zostały w latach 1999-2000, wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Bank Światowy.

Skip to content