Historia Spółki

Home  >>  O Firmie  >>  Historia Spółki

Powstanie Spółki

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej powstał z dniem 1 lipca 1996 r. Jego historia sięga jednak lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to powstało województwo skierniewickie, a wraz z nim Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Skierniewicach.
W wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Skierniewicach, na podstawie porozumienia Wojewody Skierniewickiego z Miastem Rawa Mazowiecka w dniu 9 kwietnia 1993 r. obowiązki organu – założycielskiego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rawie Mazowieckiej, przejęło Miasto Rawa Mazowiecka.
W związku z ustaniem podstawy prawnej funkcjonowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Rada Miejska w Rawie Mazowieckiej w dniu 29 maja 1996 r. podjęła Uchwałę nr XIII/161/96 w sprawie utworzenia spółki “Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Ostatecznie z dniem 1 lipca 1996 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęło Miasto Rawa Mazowiecka.

Funkcję pełnili wówczas:

  • Piotr Wojewoda – Burmistrz Miasta
  • Sławomir Stefaniak – Zastępca Burmistrza
  • Tadeusz Wróbel – Przewodniczący Rady Miasta

Pierwszą Radę Nadzorczą stanowili:

  • Stefan Mierzejek – Przewodniczący,
  • Grzegorz Wiśniewski – Członek,
  • Andrzej Lubicki – Sekretarz.

Zarząd zaś, tworzyli:

  • Sławomir Góraj – Prezes Zarządu,
  • Jadwiga Bluszcz – Członek Zarządu.

 

Inwestycje zrealizowane w latach 1996 – 2002

Postawione wówczas przed Spółką zadania to m.in.. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a co się z tym wiąże poprawa środowiska naturalnego Rawy Mazowieckiej.

W oparciu m.in. o środki pozyskane z Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 1999-2001 rozbudowano infrastrukturę, wycofano z eksploatacji 8 kotłowni węglowych które zastąpiono kotłowniami gazowo – olejowymi, na osiedlach Zamkowa Wola i Solidarności.

Kotłownia Zamkowa Wola 2 o mocy 7,04 MW 1996

Kotłownia Zamkowa Wola 2 o mocy 7,04 MW 1999 r.

Kotłownia Solidarności 5 o mocy 10,4 MW 1996 r.

Kotłownia Solidarności 5 o mocy 10,4 MW 1999 r.

 

 ETAP I – lata 1998 – 1999

Modernizacja kotłowni na osiedlu Zamkowa Wola.

Zainstalowano 5 kotłów firmy Viessmann z palinkami Veishaupt o łącznej mocy 7,04 MW, wraz z instalacją technologiczną kotłowni, w tym 3 kotły Paromat – Simplex o mocy 1,75 MW każdy, oraz 2 kotły Vertomat o mocy 0,895 MW każdy. Zbudowano 220 m. b. sieci cieplnej preizolowanej oraz zainstalowano 27 węzłów cieplnych. Zlikwidowano 4 kotłownie węglowe.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 4,1 mln złotych. Wykonawcą inwestycji była Spółka ENVIROTECH z PoznaniaWykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 3 999 ton w skali roku.

2 kotły Vertomat o mocy 0,895 MW każdy - Etap I – lata 1998 – 1999

2 kotły Vertomat o mocy 0,895 MW każdy

3 kotły Paromat – Simplex o mocy 1,75 MW każdy

3 kotły Paromat – Simplex o mocy 1,75 MW każdy

 

 Etap II – lata 1999 – 2000

Modernizacja kotłowni na osiedlu Solidarności.

Zainstalowano 3 kotły Turbomat RN-HW firmy Viessmann z palnikami Veishaupt o łącznej mocy 7,8 MW wraz z instalacją technologiczną kotłowni. Moc każdego kotła to 2,6MW. Zmodernizowano i wybudowano około 1 600 m. b. sieci cieplnej preizolowanej oraz zainstalowano 24 węzły cieplne.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 4,5 mln złotych. Zlikwidowano 4 kotłownie węglowe. Wykonawcą inwestycji był ZREW Warszawa – Oddział w Łodzi. Wykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 2 499 ton w skali roku.

ETAP III – rok 2001

Modernizacja kotłowni na osiedlu Solidarności.

Zainstalowano czwarty kocioł Turbomat RN-HW firmy Viessmann z palnikami Veishaupt o mocy 2,6 MW wraz z dodatkową instalacją technologiczną kotłowni. Zlikwidowano 1 kotłownię węglową. Zmodernizowano i zbudowano około 1 300 m. b. sieci cieplnej preizolowanej oraz zainstalowano 5 węzłów cieplnych.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln złotych. Była to wspólna inwestycja finansowana przez miasto Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski. Wykonawcą inwestycji był ZREW Warszawa – Oddział w Łodzi. Wykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 1 834 ton w skali roku.

Po zakończeniu III etapu Modernizacji Systemu Grzewczego, ZEC jako współorganizator uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji “Optymalizacja i Modernizacja Systemów Ciepłowniczych” połączonej z cyklem konkursów na temat wiedzy o “Unii Europejskiej”, “gazie zielonym” oraz oszczędzaniu ciepła. Były to imprezy promujące miasto Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski.

4 kotły Turbomat RN-HW firmy Viessmann z palnikami Veishaupt o łącznej mocy 7,8 MW

4 kotły Turbomat RN-HW firmy Viessmann z palnikami Veishaupt o łącznej mocy 7,8 MW

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2003 – 2011

ETAP IV- rok 2004

W 2004 r. urzeczywistnił się pomysł adaptacji drugiej nieczynnej kotłowni na osiedlu Solidarności, na pomieszczenia biurowe. Uzyskano 200 m² powierzchni.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 234 tysiące złotych. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany – Zychowicz z Rawy Mazowieckiej.

Hol biura ZEC po modernizacji

Hol biura ZEC po modernizacji

Hol biura ZEC po modernizacji

Hol biura ZEC po modernizacji

Siedziba biura ZEC po modernizacji

Siedziba biura ZEC po modernizacji

 

Zagospodarowano pustostany po byłych kotłowniach, adaptując 2 obiekty na osiedle Zamkowa Wola i jeden na osiedle Solidarności, na stanowiska garażowe, uzyskując 42 miejsca i dodatkowe wpływy finansowe.

Zagospodarowane budynki na stanowiska garażowe

Zagospodarowane budynki na stanowiska garażowe

Zagospodarowane budynki na stanowiska garażowe

Zagospodarowane budynki na stanowiska garażowe

Spółka dokonała wymiany kotłów grzewczych typu Vertomat w kotłowni na osiedlu Zamkowa Wola, na kotły Vitocrossal 300. Powodem wymiany była ich wada fabryczna. Dostawca wymienił te kotły po 6 latach eksploatacji, udzielając 50% bonifikaty tj. 165 418 zł.

ETAP V – rok 2005

Dokonano adaptacji pomieszczeń kotłowni na osiedlu Solidarności, na lokale użytkowe pod wynajem, uzyskując 175 m² powierzchni Wartość inwestycji wyniosła 190 tysięcy złotych, wykonawcą była firma PPHU “BUDREM” z Rawy Mazowieckiej.

Lokal po modernizacji, przeznaczony pod wynajem

Lokal po modernizacji, przeznaczony pod wynajem

Lokal po modernizacji, przeznaczony pod wynajem

Lokal po modernizacji, przeznaczony pod wynajem

 

ETAP VI – lata 2005 – 2006

Wybudowano sieć spinającą osiedle 9 Maja i Solidarności o długości 700 m. b. łącznie zmodernizowano 1030 m. b. sieci. Zamontowano 14 dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

Łączna wartości inwestycji wyniosła 1,9 mln złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych “Poznań”.

 

Budowa sieci “RAFAN” – inwestycja realizowana systemem gospodarczym, przez własną grupę remontową. Zakres prac obejmował budowę sieci przyłączy o łącznej długości 270 m. b. Dzięki inwestycjom pozyskano nowych odbiorców energii cieplnej, co pozwoliło zwiększyć produkcję o około 1 MW. Szacowany wzrost produkcji w stosunku do 2005 r. wyniósł 7,5%, co stanowi około 5 000 GJ rocznie. Wartość inwestycji wyniosła 54 tysiące złotych.  

Wykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 1 562 tony w skali roku.

ETAP VII – rok 2007

Wybudowano preizolowaną sieć cieplną spinającą kotłownie Zamkowa Wola 2 z kotłownią Zamkowa Wola 5  o długości 232 m. b. Zamontowano węzeł cieplny w kotłowni Zamkowa Wola 5.

Wartość inwestycji wyniosła 365 tysięcy złotych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” z Torunia.

Wykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 2 153 tony w skali roku.

ETAP VIII – rok 2007

Budowa systemu nadzoru zapewniająca zdalne, bezobsługowe sterowanie pracami kotłowni Zamkowa Wola 2 i Solidarności 5.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 279 tysięcy złotych. Wykonawcą inwestycji był ENVIROTECH Spółka z o. o. z Poznania.

System nadzoru zapewniający zdalne, bezobsługowe sterowanie pracami kotłowni

System nadzoru zapewniający zdalne, bezobsługowe sterowanie pracami kotłowni

ETAP IX – rok 2007

Budowa przyłącza cieplnego długości 34 m. b. wraz z montażem węzła do nowo wybudowanego budynku RTBS przy ul. Solidarności 3A.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 31 tysięcy złotych sfinansowana ze środków Spółki, zrealizowana przez własną grupę remontową.

  ETAP X – rok 2008

W roku 2008 Spółka zrealizowała kolejny etap modernizacji systemu uciepłownienia na osiedlu Zamkowa Wola. Zmodernizowano i zbudowano sieć cieplną o długości 2 650 m. b., zainstalowano 39 węzłów cieplnych. Przebudowano istniejący zbiornik wody uzupełniającej z 5 m³ do 12 m³.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 3,3 mln złotych. Wykonawcą inwestycji była firma FIS Roman Jasiński z Łodzi.

Wykonanie inwestycji przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 821 ton w skali roku.

 ETAP XI – rok 2009

W roku 2009 Spółka poniosła wydatki na zakup i montaż 2 węzłów cieplnych. Węzły te zostały zamontowane:

  • w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 na osiedlu Zamkowa Wola,
  • w budynku przy ul. Solidarności 18A na osiedlu Solidarności.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 96 tysięcy złotych. Prace zostały wykonane, przez grupę remontową zakładu i sfinansowane ze środków Spółki.

ETAP XII – rok 2010

W styczniu 2010 r. Spółka zakupiła od Rawsko – Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyłącze i węzeł cieplny do budynku nr 2 na osiedlu 9 Maja, za kwotę ponad 50 tysięcy złotych.

W 2010 roku dokonano zakupu i montażu urządzeń do odzyskiwania ciepła przy dwóch kotłach gazowych w kotłowni Solidarności 5. Zainstalowane urządzenia wykorzystują ciepło ze spalin odlotowych. Zamontowany za kotłem rekuperator (wymiennik spaliny – woda) schładza spaliny z temperatury maksymalnej tj. około 160°C do około 60°C. W efekcie przewidywane oszczędności gazu to około 6%.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła 252 tysiące złotych. Wykonawcą inwestycji była firma ENERGO-EFEKT z Poznania.

 

 

Zakup ciepła odpadowego z biogazowni 2012

5 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z firmą BIOZEC Spółka z o.o. z siedzibą w Konopnicy na zakup ciepła odpadowego. Punktem odbioru ciepła zakupionego jest kotłownia Zamkowa Wola 2 położona przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15 w Rawie Mazowieckiej,która zaopatruje w ciepło mieszkańców osiedla Zamkowa Wola. W wyniku tego przedsięwzięcia nastąpiło obniżenie ceny GJ dla odbiorców w granicach 5%.

 

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ

Rodzaj Zanieczyszczeń Stan na 1996 etap I 1998-1999 etap II 1999-2000 etap III 2001 etap VI 2005-2006 etap VII 2007 etap X 2008 Łącznie
Ilość kotłowni 0 – 13 1 – 8 2 – 4 2 – 3 2 – 2 2 – 1 2-0 0 – 0
Emisja zanieczyszczeń w tonach SO2 90 30 10 10 10 10 10 80
NOx 30 10 10 0 0 0 0 20
CO 200 60 50 30 20 20 20 200
CO2 16200 3899 2429 1794 1532 2123 791 12568
Ogółem 16520 3999 2499 1834 1562 2153 821 12868

Kolor czerwony – kotłownie węglowe
Kolor zielony – kotłownie gazowe

Łączna ilość zredukowanych zanieczyszczeń jest równa 644 samochodom ciężarowym o ładowności 20 ton.

Skip to content